U zavisnosti od Vaših potreba, proizvodimo i plastične proizvode različitih namena, kao što su plastične kade, tabarke, pontoni, cevi za kanalizaciju, ventilaciju, šahte, kante za odlaganje smeća i razne druge posude.