SEPTIČKE JAME

Septičke jame su zapravo horizontalni rezervoari koji su prilagođeni za primenu kao septičke jame za domaćinstva, kuće, vikendice, hotele, restorane, sportske komplekse, industrijska postrojenja i dr.

Septičke jame su izrađene od polietilena visoke gustine (PEHD), ukopavaju se u zemlju i u sebi sadrže komore sa ili bez prelivnika, kao i odgovarajuće priključke i odvode kako bi se na njih priključila odgovarajuća kanalizaciona cev i kako bi vršila svoju funkciju u skladu sa namenom.

Septičke jame se mogu izraditi različitim dimenzijama kao i horizontalni rezervoari u zavisnosti od Vaših potreba, a takođe se Vašim potrebama prilagođava i broj komora, prelivnika, priključaka i odvoda.